O společnosti


Firma Spektra PRO spol. s r.o. se sídlem v Berouně (foto) vznikla v roce 2020 odštěpením ze společnosti Spektra, spol. s r.o. 

Na nástupnickou společnost Spektra PRO spol. s r.o. přešla práva a závazky rozdělované společnosti vzniklé v souvislosti s výkonem živnosti „projektová činnost ve výstavbě“ a „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“. Součástí těchto práv jsou výslovně i práva k datům, podkladům, projektům resp. projektovým dokumentacím tvořících součást know-how resp. archivu rozdělované společnosti.

Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci rozdělení odštěpením univerzálně přešla hmotná i nehmotná práva spojená s činností „projektová činnost ve výstavbě“ a „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ na nástupnickou společnost Spektra PRO spol. s r.o., a že společnost Spektra PRO spol. s r.o. disponuje veškerými prostředky rozdělované společnosti, které k plnění svých významných dodávek využívala, přechází na společnost Spektra PRO spol. s r.o. veškerá práva plynoucí z referencí právního předchůdce - společnosti Spektra, spol. s r.o.

Zároveň na odštěpovanou společnost Spektra PRO spol. s r.o. přešly všechny vydané certifikáty a osvědčení vzniklé ve spojitosti s výkonem činnosti „projektová činnost ve výstavbě“ a „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.

Věříme, že společnost Spektra PRO naváže na úspěchy společnosti Spektra, spol. s r.o., která již od roku 1991 působila jako projekční a stavební firma. 

Spektra PRO spol. s r.o. působí v těchto hlavních oborech:

  • Projekční činnost a architektonické služby
  • Realizace staveb

Společnost má zavedeny certifikované systémy dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 45001:2018 a naším cílem je neustálé zlepšování ve všech oblastech naší činnosti směrem k zákazníkovi, tak i budování dobrých vztahů s dodavateli.

Vzhledem k této snaze Vás žádáme, máte-li jakékoli náměty, připomínky či stížnosti, abyste využili kontaktní e-mail a Vaše podněty nám zaslali. Za každý příspěvek Vám předem děkujeme. 

Ing. Martin Dejdar - jednatel společnosti

Budovavice foto

Napsali o nás...

V červnovém čísle časopisu Nové proměny bydlení 2023 vyšel článek o rodinném domě, který naše společnost realizovala.