Design & build

 Vyprojektuj & postav 

Alternativa k tradičním dodavatelským systémům. V ČR poměrně nový, ale oblíbený investorský systém, kterým naše společnost realizovala několik projektů v celkové výši přesahující více jak 250 mil. Kč.  Tento systém je vhodný pro technicky složité a komplexní projekty, kde je třeba urychlit průběh a lze očekávat drobné změny během realizace.

Předpoklady využití:

 • Objednatel je zkušeným investorem
 • Priorita je čas, funkce, náklady, kvalita
 • Mezi objednatelem a generálním dodavatelem je vztah vzájemné důvěry a odpovědnosti

Charakteristika:

 • Systém jediného generálního dodavatele projektové dokumentace i realizace
 • Objednatel uzavírá jediný kontrakt na celé dílo

 Hlavní výhodou je redukce účastníků projektu na dva a tím získaná časová úspora

Charakteristické rysy:

 • Přímá komunikace mezi objednatelem a generálním dodavatelem.
 • Menší potenciál pro vznik sporů plynoucích z požadavků a jejich realizace.
 • Snížení času realizace projektu, je možné realizovat rychlostavby (Fast track). Nižší realizační náklady plynoucí z užšího vztahu částí projektu Design a build.

Dvě základní varianty:

 • In - house design - build
 • Consultative design - build

Rozdílem je to, jak jsou poskytovány projekční služby. Jedinečnou výhodou spolupráce u nás je, že, ať je záměr v kterékoliv fázi vývoje (projekt, příprava, realizace), objednatel komunikuje stále se stejnými lidmi.

Charakteriské schéma vztahů Design & Build Schéma vztahů Design & Build v naší společnosti 
Designxbuild Spektra model

 

Design&Build - výhody a nevýhody

Výhody

Nevýhody

 

 • Systém je méně kontroverzní a více pružný než tradiční systémy.
 • Rizika plynoucí z projekčních chyb a opomenutí se přesunují z objednatele na dodavatele. Ten je může řešit efektivněji.
 • Dodavatel je součástí projekční fáze a k tomuto procesu může přispět cennými zkušenostmi z oblasti realizace.
 • Na trhu s rostoucími cenami materiálů může dodavatel dosáhnout dřívějším nákupem nižších cen.
 • Možnost dodatečných nároků (claimů), zejména pak claimů za zpoždění, je značně snížena.
 • Objednatele má menší možnost kontroly nad projekční fází projektu.
 • Objednatel nemá na své straně odbornou osobu projektanta, aby mu pomáhal s procedurální stránkou výstavby.
 • Definice a zajištění předmětu smlouvy a úrovně standardu a kvality v rámci daného předběžného rozpočtu je složitější.
 • Výsledek projektu závisí ve velké míře na zkušenosti generálního dodavatele s Design - build kontrakty.

 

 Design&Build - rizika

 • Rozdělení rizik je odlišné od ostatních dodavatelských systémů
 • Riziko překročení nákladů projektu je na straně dodavatele lze ho velice snížit
 • Riziko prodloužení doby stavby je na straně zhotovitele
 • Riziko kvality provedené práce je srovnatelné s ostatními systémy
 • Výběr vhodného dodavatele je jediným rizikem objednatele, je nutné vybrat zkušeného dodavatele

Vybrané reference

Harmonie Luka Beroun
Investor: Harmonie Group a.s.
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2007

BILSTEIN CEE - Poklopové pece Ebner Králův Dvůr
Investor: BILSTEIN CEE a.s.
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2015

Řadové rodinné domy PANORAMA Králův Dvůr
Investor: Harmonie Group a.s.
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2006-2007