Realizace staveb

Realizací staveb se zabýváme více než 30 let a za tuto dobu jsme získali rozsáhlé zkušenosti s výstavbou, rekonstrukcemi a opravami objektů prakticky všech druhů a typů.

Sketch

V oblasti realizace staveb zastáváme tyto kréda:

  • Dobrý výsledek realizace stavby vždy vychází z kvalitní dokumentace. Bez ní nemůže být stavba úspěšná!
  • Požadavky zákazníka se snažíme respektovat, avšak vždy s ohledem na požadovanou kvalitu a užitnou hodnotu stavby.

Při realizaci stavby proto klademe velký důraz na zajištění kvalitní dokumentace, která tvoří zadání pro výsledek stavební činnosti. Ta může pocházet jak od nás tak i od zákazníka. Zadávací dokumentaci před zahájením výstavby se zákazníkem vždy projednáme a odsouhlasíme.

Velkou naší výhodou je spojení projekční části naší firmy s realizační. Tuto skutečnost vždy ocení zákazník při řešení změn v průběhu realizace. Toto synergické spojení je bezesporu naší konkurenční výhodou.

Samostanou kapitolou je realizace staveb systémem Design&Build. Pokud Vás zajímá tato metoda realizace investice, máte možnost se s ní seznámit zde.


Při výběru stavebních materiálů vždy úzce spolupracujeme s řadou stálých dodavatelů a výrobců těchto materiálů tak, aby výsledná stavba splňovala současné a i v budoucnu předpokládané nároky na kvalitu
a provedení. Stavby realizujeme našimi i externími spolupracovníky pod trvalým vedením a dozorem našich odborných stavbyvedoucích a projektantů s cílem provést všechny práce v nejvyšší kvalitě a za dodržení všech technologických a pracovních postupů. 

Realizační středisko má dostatek kvalitních a zkušených pracovníků v různých profesích a disponuje potřebným technickým vybavením.

Kvalifikaci pracovníků trvale zvyšujeme formou školení, stážemi a instruktážemi za účasti výrobců a dodavatelů. Realizační středisko je vybaveno potřebnou mechanizací pro zemní práce, dopravními prostředky, lešením a samozřejmě i potřebným ručním nářadím. Technologické vybavení je průběžně inovováno a doplňováno s cílem zajistit kvalitní a rychlé služby našim zákazníkům. 


Při realizaci stavby dodržujeme a splňujeme podmínky ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN 45001:2018.

Pokud máte zájem můžete si prohlédnout výběr z našich referencí.

 

 

 

Vybrané reference

Bytový dům Máchovna II. Beroun
Investor: The Curve Beroun a.s.
Zhotovitel stavby: Spektra spol. s r.o.
Termín výstavby: 2016-2017

Řadové rodinné domy - IV. ETAPA, Nová Máchovna, Beroun Beroun
Investor: Housing Beroun s.r.o.
Zhotovitel stavby: Spektra spol. s r.o.
Termín výstavby: 2019

Cembrit - rozšíření výroby Beroun
Investor: Cembrit a.s.
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 1999