Obytný soubor Brdy

Brdy
Investor: soukromý
Autor projektu: Spektra PRO spol. s r.o.
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s r.o.
Termín výstavby: 04/2023-2024

květen 2024
Právě se montují interiéry, provádíme skladby zelených střešních teras nad 1.NP.

duben 2024
Chtěli bychom vyzdvihnout finální povrchy na této realizaci:

  • vnitřní stěrky v koupelnách na stěnách a podlahách, a vnější stěrku - imitaci betonu, kterou provádí majitelé spol. TwinArt s r.o. vč. natažení dešťového svodu, kterého si ani nevšimnete
  • kamenný obklad fasád provádí spol. Hanestone s r.o., se kterou opakovaně spolupracujeme, jedná se o štípanou břidlici NERA GRIGIO 1x řezaný kámen v tl. cca 30 mm, kameny jsou různých výšek 5-10cm.
  • spol TECHFLOOR s.r.o. se kterou dlouhodobě spolupracujeme, provedla drátkobetonovou desku ve vedlejším objektu se vsypem SIKAFLOOR ChapDur EXTRA (tmavě šedý antracit) a vypadá dokonale

listopad 2023 
Provádění 1. vrstvy podlahového izolantu polystyrénovou izolační vrstvu ThermoWhite WD 100, kdy se kompletně zaizolují veškeré rozvody v podlaze, poté přijde další vrstva již deskového izolantu, systémová deska podlahového vytápění, rozvody PV a betonový potěr v 1.NP a ve 2.NP. Již na tuto izolační vrstvu jde systémová deska, rozvody PV a betonový potěr.

doba realizace 4/2023 - 2024
Jedná se o stavbu dvoupodlažního rodinného domu se střešními terasami vč. hospodářského zázemí, inženýrských sítí a přípojek, příjezdové komunikace a úprav venkovních ploch s ohledem a důrazem na stávající vzrostlou zeleň na pozemku.

 

 

Související stavby

Rodinný dům v Hýskově I. Hýskov u Berouna
Investor: Soukromý investor
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2014

Vinný sklep a opěrná stěna Otročíněves
Investor: soukromý
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s r.o.
Termín výstavby: 03-08/2023

Nová Perníkářka Praha
Investor: soukromá osoba
Zhotovitel stavby: Spektra spol. s r.o.
Termín výstavby: 2019