Společenský dům Zdice

Zdice mapa
Investor: Město Zdice
Autor projektu: Spektra, spol. s r.o.
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2006

V rámci rekonstrukce a modernizace stávajících prostor byly především zvýšeny kapacity nevyhovujících hygienických zařízení a zřízeno WC pro invalidy, dále bylo zřízeno hygienické zařízení pro účinkující a obsluhu občerstvení.

U vyrovnávacího schodiště hned u hlavního vstupu do Kulturního klubu byla zřízena sklápěcí ocelová plošina pro invalidní návštěvníky, kterým tak bude umožněn bezbariérový přístup do Kulturního klubu.

Přístavbou Kulturního klubu směrem do dvorní části vznikly zcela nové prostory dispozičně a provozně spojené se stávajícími. Jedná se především o nové přísálí, WC ženy, sklad, úklid, bar, mytí nádobí, přípravnu, chodby, sklad a schodiště propojující prostory rozšířeného Kulturního klubu s nově vzniklými prostorami Městské knihovny. Z bývalého balkónu nad jevištěm bylo zřízeno provaziště s technickým zařízením odpovídajícím současným nárokům vizuální a osvětlovací techniky. 

 

Související stavby

Město Hořovice - oprava fasády radnice Hořovice
Investor: Město Hořovice
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2017

Mateřská škola Zaječov Zaječov
Investor: Obec Zaječov
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 08/2016

Mateřská škola Lochovice Lochovice
Investor: Obec Lochovice
Termín výstavby: 2013