JIŽ 25 LET NA TRHU 

Víte, že společnost Spektra letos slaví 25 let?

U této příležitosti Vás chceme přivítat na našem novém webu. Věříme, že se Vám tyto nové stránky budou líbit a najdete v nich vše, co Vás zajímá.


Zavřít

Spektra, spol. s r.o.

Spojení projekce a realizace staveb nám umožňuje získávat cenné znalosti, které uplatňujeme v našich zakázkách.

Spektra, spol. s r.o.

V místě našich projektů i bezprostředním okolí dbáme na zajištění bezpečnosti našich zaměstnanců, dodavatelů i veřejnosti.

Spektra, spol. s r.o.

Každý zaměstnanec firmy má osobní odpovědnost za udržování a zvyšování spokojenosti zákazníků.

Spektra, spol. s r.o.

Důvěru zákazníků v naše schopnosti zakládáme na maximálním porozumění potřebám a očekáváním, na umění operativně a odborně řešit jejich problémy.

Spektra, spol. s r.o.

Projektovým řízením s moderní komunikací chceme udržovat vynikající kvalitu staveb, přičemž za samozřejmost považujeme řízení procesů ve shodě s ISO 9001.

Projekční činnost

architektonické řešení, stavební profese, statika betonových a ocelových konstrukcí, technologické a strojní řešení, zařízení odprašování technologických zařízení, vytápění, klimatizace a vzduchotechnika, vnější a vnitřní rozvody plynu

Realizace staveb

Při realizaci stavby dodržujeme a splňujeme podmínky ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Nakládání s odpady

Firma Spektra, spol. s r.o. je držitelem koncesní listiny pro podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a pro nakládání s ostatními odpady má živnostenské oprávnění.

Copycentrum

Služby v oblasti barevného i černobílého kopírování, planografie, potisku textilu a mnoho dalšího

Aktuální informace

2016-03-07
25 let Spektry

Spektra letos slaví 25 let od svého založení..... Děkujeme všem partnerům za spolupráci a důvěru...   

2016-04-15
Mateřská škola Zaječov

Naše společnost vyhrála výběrové řízení na dodavatele stavby Nového pavilonu MŠ Zaječov !!!  

Stavba započala dne 11.4. 2016 a má být dokončena za pouhých 122 dnů !!!  Průběh stavby můžete sledovat v našich refenčních stavbách.

2016-06-10
Nová Máchovna dokončena

Řadové rodinné domy Nová Máchovna jsou již dokončeny a předány.

"Design and build"

Pro metodu Design-Build je příznačná odpovědnost za projektovou dokumentaci na straně zhotovitele, přičemž objednatel specifikuje ve svém zadání pouze účel, standardy, rozsah a další například výkonová kritéria plnění. Jedná se o smlouvu s paušální cenou bez výkazu výměr. Při použití této metody může objednatel přesněji předvídat cenu i lhůtu pro dokončení. Přestože zhotovitel na sebe bere větší riziko v souvislosti s projektovou dokumentací, pro úspěch projektu je třeba optimálního rozdělení rizik.

Zjistit více

Probíhající stavby

Jižní obchvat Králova Dvora Králův Dvůr
Investor: Město Králův Dvůr
Termín výstavby: 2016

ARIETE - výrobní a skladový areál ve Zdicích Zdice
Investor: ARIETE GROUP a.s.
Termín výstavby: 2016

Cembrit - Výzkumné a vývojové centrum Beroun
Investor: Cembrit a.s.
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2015-2016